Întreprinderea pentru silvicultură "Silva-Centru" Ungheni
Ordin cu privire la intensificarea pazei fondului forestier de incendii in anul 2020
27.07.2020

In baza dispoziției agenției Moldsilva cu privire la riscul sporit de declanșare a incendiilor ce pot cauza prejudicii fondului forestier gestionat, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului estival, atenționăm șefii ocoalelor silvice asupra asigurării îndeplinirii prevederilor ordinelor, precum și respectarea măsurilor de protecție împotriva incendiilor specifice fondului forestier.

În urma ordinului și dispoziției emise au fost îndeplinite ca măsuri de urgență:

- crearea și întreținerea fâșiilor mineralizare în sectoarele cu risc sporit de incendii.

- au fost instalate panouri informative anti-incendiare și panouri cu mături anti-incendiare.

Totodată se solicită seriozitatea cetățenilor care dețin cote de teren în apropierea fondului forestier de stat și o atenție mai sporită din partea autorităților publice locale, referitor la prevenirea și stingerea incendiilor.

Ordinul complet pot fi accesate mai jos:

Dispozitie_ordin_incendii.PDF

Copyright © 2021 Toate Drepturile Rezervate.