Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

 Întreprinderea pentru silvicultură "Silva-Centru" Ungheni, Ungheni (în continuare ÎS Silva Centru, Ungheni), parte componentă a Agenţiei Moldsilva, autoritatea administrativă centrală, abilitată să promoveze politica de stat în domeniul silviculturii şi cinegeticii. Sediul întreprinderii silvice se găseşte în oraşul Ungheni, reşedinţa raionului Ungheni, strada A. Cosmescu 1, la circa 110 km de la capitala Republicii Moldova. ÎS Silva Centru, Ungheni, administrativ se află în teritoriul raioanelor Ungheni şi foarte puţin Călăraşi, Făleşti şi Sângerei.

Suprafaţa totală a ÎS Silva Centru Ungheni este de 13311,1 ha şi este împărţită la 4 ocoale silvice (Pîrliţa, Corneşti, Sculeni şi Ungheni) constituite la amenajările precedente şi menţinute în prezent, dar care totuşi au suferit unele modificări. 

Fondul forestier este repartizat pe categorii de folosinţă astfel: păduri şi terenuri destinate împăduririi – 12778,4 ha (96%), terenuri afectate gospodăririi silvice – 367,5 ha (3%), terenuri neproductive – 117,3 ha şi terenuri scoase temporar din fondul forestier – 47,9 ha (împreună 1%).

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Silva Centru Ungheni este organizată în 4 ocoale silvice, 8 sectoare silvice şi 40 cantoane silvice. 

Nr. Denumire o.s Localităţi mai importante Suprafaţa totală, ha 
1 Pârliţa  Negurenii Vechi, Agronomovca, Pîrliţa, Alexeevca, Mănoileşti, Zagarancea  2718,4
2 Corneşti  Izvoreni, Teşcureni, Condrăteşti, Năpădeni, Cornova, Mirceşti, Bogheni, Sineşti, Hîrceşti, Curtoaia, Romanovca, Corneşti, Veveriţa, Leordoaia 4518,4
3 Sculeni Cioropcani, Sculeni, Buciumeni, Todireşti, Petreşti, or. Ungheni  2656,7
4 Valea Mare Floritoaia Veche, Macaresti, Manoilesti, Morenii Noi, Negurenii Vechi, Valea Mare, Zagarancea, Costuleni, Untesti şi oraşul Ungheni 3417,6 

  Total întreprindere silvică  13311,1 

 

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Ministerial al RSS Moldovenești nr.1016/734 din 29 martie 1968 și ordinului președintelui comitetului de Stat al Consiliului Ministerial al RSSM nr. 70 din 12 mai 1968 a fost înființată stația de recuperare a pădurilor Ungheni.

Pînă la 01 aprilie 1977 stația de recuperare a pădurilor se subordona nemijlocit Comitetului de Stat pentru Silvicultură al Consiliului ministerial al RSSM.

Prin Hotărîrea nr.132 din 01 aprilie 1977 a fost fondată asociația forestieră industrială Călărași în componența căreia a fost inclusă și gospodăria mecanică forestieră Ungheni.

Sarcina principală a gospodăriei constă în inițierea lucrărilor de amenajare a  adăposturilor forestiere pe terenuri erodate.

În octombrie 1988 conform ord. nr.2 din 04.10.1988 a Comitetului de Stat pentru protecția naturii și silvicultură în legătură cu abolirea  Ministerului Pădurilor a RSSM din gospodăria mecanică forestieră Ungheni a fost formată gospodăria pentru  producția forestieră Ungheni, în subordinea noii formate structuri ”Moldles” a Comitetului de Stat a RSSM pentru protecția naturii și silvicultură, care s-a menținut pînă în decembrie 1988.

 În decembrie 1989, conform ordinului Comitetului de Stat a RSSM pentru protecția naturii și silvicultură nr. 108 din 29.12.1989, gospodăria pentru producție forestieră Ungheni este reformată în gospodăria Silvică Ungheni, care s-a menținut pînă în octombrie 1990.

În octombrie 1990, conform decretului Consiliului Suprem al RSSM nr. 20-7-XII din 28.07.1990, Hotărîrii Consiliului Ministerial al RSSM nr. 253 din 08.08.1990, ordinului Departamentului de Stat pentru protecția naturii și resurse naturale nr. 10 din 15.10.1990 pe baza pădurilor din Ungheni și a rezervației de vînătoare ”Pădurea Rădeni” a fost formată Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Ungheni.

În martie 1991, conform ordinului Departamentului de Stat pentru protecția naturii și resurse naturale nr.10 din 15.10.1990 se modifică și rezervația de vînătoare ”Pădurea Rădeni” este eliminată din Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Ungheni.

În iunie 1993, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 133-XII din 15.03.1993 și ordinul Departamentului de Stat al R. Moldova pentru protecția mediului înconjurător și resurse naturale nr. 34 din 14.05.1993, odată cu formarea Asociației ”Moldsilva”,  Departamentului de stat pentru protecția mediului înconjurător și resurse naturale al Republicii Moldova, gospodăria silvică de stat Ungheni trece în subordonarea Asociației ”Moldsilva” a Departamentului de stat pentru protecția mediului înconjurător și resurse naturale al R. Moldova.

În mai 1994, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 339 din 26.04.1994 și al ordinului Ministerului Agriculturii și Alimentației al R. Moldova nr. 130 din 10.11.1994, gospodăria silvică de stat Ungheni este reorganizată în Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură ”Ungheni” a Asociației de Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva” a Ministerului Agriculturii și Alimentației al Republicii Moldova.

În perioada anilor 1996-1999 în activitatea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură ”Ungheni” au intervenit schimbări.

Conform ordinului Asociației de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” al Republicii Moldova nr. 124 din 01.06.1999 ”Cu privire la reorganizarea structurii organizațional-teritorială a subdiviziunilor silvice din cadrul Asociației de Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva”, începînd cu 10.08.1999 se aprobă noua structură a filialelor silvice. Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură ”Ungheni”  este comasată cu Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Nisporeni. Ocolul silvic Cornești a fost transmis în subordinea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Călărași județul Ungheni.

În conformitate cu ordinul Asociației de Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva” al Republicii Moldova nr. 148 din 07.07.1999 ”Cu privire la modificarea  parțială a ordinului nr. 124 din 01.06.1999”,  ocolul silvic Pîrlița a fost comasat cu ocolul silvic Sculeni, care se află în subordinea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Nisporeni, județul Ungheni.

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură ”Silva Centru„ din Ungheni este creată prin ordinul Agenției de Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva” nr. 185-p din 08.08.2001 ”Cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Nisporeni” și constituirea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură ”Silva Centru”  Ungheni.

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură ”Silva Centru„ Ungheni s-a constituit cu sediul în or. Ungheni (13680 ha) în baza ocoalelor silvice Ungheni cu sediul în or. Ungheni, Sculeni cu sediul în com. Sculeni din cadrul fostei Întreprinderi de Stat pentru Silvicultură ”Nisporeni” și ocolul silvic Cornești cu sediul în or. Cornești, din cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură ”Călărași”.

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură ”Silva Centru„ din Ungheni este constituită în scopul asigurării unei mai bune gestionări a fondului forestier, îmbunătățirea pazei pădurilor și folosirii mai raționale a mijloacelor financiare și materiale.

Întreprinderea este subordonată nemijlocit Agenției de Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva” și acționează în baza codului Silvic nr. 897-XIII din 21 iunie 1996, Legilor R. Moldova ”Cu privire la antreprenoriat  și întreprinderi” nr. 845 din 03.01.1992, ”Cu privire la întreprinderea de stat” nr.146-XIII din 16.06.1994, Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Silvic de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 869 din 22.09.1999 și a altor acte normative și a prezentului Statut.

Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 23 aprilie 2005 ”Privind măsurile de reorganizare a unor ministere și autorități administrative centrale ale R. Moldova și în temeiul Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr. 569 din 10.06.2005 ”Cu privire la structura Agenției  pentru Silvicultură  Moldsilva”, Agenția de  Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva” se reorganizează în Agenția pentru Silvicultură ”Moldsilva”, în subordinea căreia trece Întreprindere de Stat pentru Silvicultură  ”Silva Centru” Ungheni.

În prezent ÎSÎS ”Silva Centru” Ungheni este subordonată nemijlocit Agenției ”Moldsilva” a Ministerului Agriculturii, dezvoltării regionale și Mediului”.